B a r a h N a g a r p a l i k a D h a r a n U p a m a h a n a g a r p a l i k a R a m d h u n i N a g a r p a l i k a K o s h i G a u n p a l i k a I n a r u w a N a g a r p a l i k a B a r j u G a u n p a l i k a G a d h i G a u n p a l i k a D u h a b i N a g a r p a l i k a B h o k r a h a G a u n p a l i k a D e w a n g a n j G a u n p a l i k a H a r i n a g a r a G a u n p a l i k a I t a h a r i U p a m a h a n a g a r p a l i k a K o s h i T a p p u W i l d l i f e R e s e r v e

Sunsari-2
  • • जिल्ला : Sunsari

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु
क्र.स नाम दल चुनाव चिह्न गठबन्धन उमेर लिंग मत परिणाम कैफियत
Damber Subedi Maoist Centre Left Alliance पुरुष
Sitaram Mehta Nepali Congress Democratic Alliance पुरुष
Muna Devi Mehta RJP Madheshi Alliance पुरुष