T r i y u g a N a g a r p a l i k a K a t a r i N a g a r p a l i k a B e l a k a N a g a r p a l i k a C h a u d a n d i g a d h i N a g a r p a l i k a R a u t a m a i G a u n p a l i k a T a p l i G a u n p a l i k a U d a y a p u r g a d h i G a u n p a l i k a S u n k o s h i G a u n p a l i k a

Udaypur-1
  • • जिल्ला : Udayapur

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु
क्र.स नाम दल चुनाव चिह्न गठबन्धन उमेर लिंग मत परिणाम कैफियत
Manju Chaudhary CPM-UML Left Alliance महिला
Narayan Khadka Nepali Congress Democratic Alliance पुरुष