गोपाल स्याङबो पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका : मेयर

प्रदेश जिल्ला दल उमेर लिंग समूह प्राप्त मत कैफियत
प्रदेश नं ३ सिन्धुपाल्चोक माओवादी केन्द्र पुरुष