सविना अर्याल काठमाडौं महानगरपालिका : उप मेयर

प्रदेश जिल्ला दल उमेर लिंग समूह प्राप्त मत कैफियत
प्रदेश नं ३ काठमाडौं संघीय समाजवादी फोरम-नयाँ शक्ति महिला