कल्पना शर्मा टोखा नगरपालिका : मेयर

प्रदेश जिल्ला दल उमेर लिंग समूह प्राप्त मत कैफियत
प्रदेश नं ३ काठमाडौं माओवादी केन्द्र महिला