सञ्जीव लामा दक्षिणकाली नगरपालिका : मेयर

प्रदेश जिल्ला दल उमेर लिंग समूह प्राप्त मत कैफियत
प्रदेश नं ३ काठमाडौं माओवादी केन्द्र पुरुष