लाक्पा डुण्डुप लामा चुमनुव्री गाउँपालिका : मेयर

प्रदेश जिल्ला दल उमेर लिंग समूह प्राप्त मत कैफियत
प्रदेश नं ४ गोरखा माओवादी केन्द्र पुरुष