राजेन्द्र लाैडारी रार्इनास नगरपालिका : मेयर

प्रदेश जिल्ला दल उमेर लिंग समूह प्राप्त मत कैफियत
प्रदेश नं ४ लमजुङ राप्रपा पुरुष