रमेश वस्नेत मन्थली नगरपालिका : मेयर

प्रदेश जिल्ला दल उमेर लिंग समूह प्राप्त मत कैफियत
प्रदेश नं ३ रामेछाप नेकपा एमाले पुरुष विजयी