सिर्जना तामाङ जुगल गाउँपालिका : उप मेयर

प्रदेश जिल्ला दल उमेर लिंग समूह प्राप्त मत कैफियत
प्रदेश नं ३ सिन्धुपाल्चोक नेकपा एमाले महिला