धावा लामा सुनापती गाउँपालिका : मेयर

प्रदेश जिल्ला दल उमेर लिंग समूह प्राप्त मत कैफियत
प्रदेश नं ३ रामेछाप माओवादी केन्द्र पुरुष विजयी