नौकुण्ड गाउँपालिका
  • • जिल्ला : रसुवा
  • • जनसंख्या: ११८२४
  • • केन्द्र: साविक समरथली गा.वि.स.को कार्यालय
  • • मतदाता संख्या: ७९०४
    • • महिला: ३८७९
    • • पुरुष: ४०२५
    • • अन्य:

प्रमुख दलका मेयर/अध्यक्षका उम्मेदवारहरु
क्र.स नाम दल चुनाव चिह्न उमेर लिंग मत परिणाम कैफियत
विकास तामाङ नेकपा एमाले पुरुष १७१७
नर्पुसाङ्गो तामाङ नेपाली कांग्रेस पुरुष २३०१
प्रमुख दलका उप मेयर/उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरु
क्र.स नाम दल दल चिन्ह उमेर लिंग समूह मत परिणाम कैफियत
सृजना तामाङ नेकपा एमाले महिला १६०९
लक्ष्मीमाया वाइबा नेपाली कांग्रेस महिला