अग्रता - राष्ट्रिय जनता पार्टी

उम्मेदवारहरु
क्र.स नाम जिल्ला - क्षेत्र चुनाव चिह्न मत परिणाम कैफियत निकत्तम प्रतिद्व्न्दी