लिला गिरी - रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क

प्रदेश नं ५   दल: नेकपा एमाले   प्राप्त मत: कैफियत: