जिल्ला: Parsa
गाउँपालिका/नगरपालिकाको बिबरणका लागि नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्