Minendra Rijal - Morang-2

Province-1   दल: Nepali Congress   प्राप्त मत: कैफियत:  
प्रतिनिधिसभा सदस्यका थप उम्मेदवारहरु