भक्तपुर - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
नवराज गेलाल
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
११९६८
सुनिल गोठे
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
५२८३
भरत बहादुर खड्का
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
९३०३
हिरालाल खड्का
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
२४६
प्रेम सुवाल
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ४२७६१
दिपक लामीछाने
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
२७७
अर्जुन प्रसाद नेपाल
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
२४०
माधव खत्री
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
७१७
डम्वर बहादुर थिङ्ग
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
२५०
वल राम प्रजापति
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
३३६
अर्जुन कोजू
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
७८
पुष्प राम गेलाल
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
७५
सुलोचना छ्वाजु
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ३६, महिला
गठबन्धन:
३५
गोकर्ण प्रसाद गेलाल
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
१४०
बाबु राजा जोशी
भक्तपुर , भक्तपुर - १
बर्ष: ६३ , पुरुष
गठबन्धन:
मिलन सुवाल
भक्तपुर , भक्तपुर - १
बर्ष: ३७ , पुरुष
गठबन्धन:
दिपेश न्यौपाने
भक्तपुर , भक्तपुर - १
बर्ष: ३४ , पुरुष
गठबन्धन:
राम सुन्दर हयौमिखा
भक्तपुर , भक्तपुर - १
बर्ष: २६ , पुरुष
गठबन्धन:
निल कण्ठ थापा
भक्तपुर , भक्तपुर - १
बर्ष: ५१ , पुरुष
गठबन्धन:
गोपाल दास बनेपाली
भक्तपुर , भक्तपुर - १
बर्ष: ६१ , पुरुष
गठबन्धन:
जितेन्द्र खायमली
भक्तपुर , भक्तपुर - १
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार