संखुवासभा - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
दिपक खड्का
संखुवासभा, संखुवासभा - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी ३२१५८
राजेन्द्र प्रसाद गौत्तम
संखुवासभा, संखुवासभा - १
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२६७१९
भक्त नारायण श्रेष्ठ
संखुवासभा, संखुवासभा - १
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
११३६
भोला मान कार्की
संखुवासभा, संखुवासभा - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
३०८
दिपक कुमार राई (याक्खा)
संखुवासभा, संखुवासभा - १
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
८११
कृष्ण कुमार राई(कुलुङ)
संखुवासभा, संखुवासभा - १
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
४६
राज कुमार लिम्बु
संखुवासभा, संखुवासभा - १
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
१३९
टिका राम शाही
संखुवासभा, संखुवासभा - १
बर्ष: ७९, पुरुष
गठबन्धन:
१५२
देवेन्द्र कुमार (रिल्ली) घले
संखुवासभा, संखुवासभा - १
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
४२२
बिनोद घिमिरे
संखुवासभा, संखुवासभा - १
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
२६
प्रविन कार्की
संखुवासभा, संखुवासभा - १
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१३१
तेन्जी भोटिया
संखुवासभा, संखुवासभा - १
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
५३२
राजेन्द्र प्रसाद गौत्तम
संखुवासभा , संखुवासभा - १
बर्ष: ५४ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३२७६९ मत
दिपक खड्का
संखुवासभा , संखुवासभा - १
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
भवानी प्रसाद राई
संखुवासभा , संखुवासभा - १
बर्ष: ५३ , पुरुष
गठबन्धन:
फरेन्द्र शर्म (दाहाल)
संखुवासभा , संखुवासभा - १
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:
राज कुमार लिम्बु
संखुवासभा , संखुवासभा - १
बर्ष: ३० , पुरुष
गठबन्धन:
भरत राई (लाङछवा)
संखुवासभा , संखुवासभा - १
बर्ष: ७४ , पुरुष
गठबन्धन:
गुप्त बहादुर श्रेष्ठ
संखुवासभा , संखुवासभा - १
बर्ष: ५७ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार