Ramesh Shrestha - Sunsari-4

Province-1   दल: CPM-UML   प्राप्त मत: कैफियत:  
प्रतिनिधिसभा सदस्यका थप उम्मेदवारहरु

Ramdev Shah

Nepali Congress

Surendra Raj Acharya

Nepali Congress

Hriday Ram Thani

Nepali Congress

Raju Khanal

Nepali Congress