मनाङ - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
टेक बहादुर गुरुङ
मनाङ, मनाङ - १
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी २५७५
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२२४७
मुख्या गुरुङ
मनाङ, मनाङ - १
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५८ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी २३०० मत
टेक बहादुर गुरुङ
मनाङ , मनाङ - १
बर्ष: ६२ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार