स्याङ्जा - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
राजु थापा
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी ३१९९९
नारायण प्रसाद मरासिनी
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२८७४४
बोधराज रेग्मी
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
६०६५
ख्याम वहादुर गुरुङ्ग
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
६८४
प्रदीप कुमार पौडेल(क्षेत्री)
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
१७
सोमबहादुर नेपाली
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
१७५
ओम बहादुर थापा
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
२६
निर्मल आले
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
५७६
तिल कुमारी नेपाली
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ३०, महिला
गठबन्धन:
५०
हरि नेपाल
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
१०४
लोक बहादुर दमै
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
१२१
ईश्वरी प्रसाद पौडेल
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
३३
नारायण प्रसाद मरासिनी
स्याङ्जा , स्याङ्जा - १
बर्ष: ४९ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३९२२६ मत
राजु थापा
स्याङ्जा , स्याङ्जा - १
बर्ष: ३९ , पुरुष
गठबन्धन:
टिका राम पौडेल
स्याङ्जा , स्याङ्जा - १
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
वावु राम थापा
स्याङ्जा , स्याङ्जा - १
बर्ष: ५४ , पुरुष
गठबन्धन:
चण्डी प्रसाद पौडेल
स्याङ्जा , स्याङ्जा - १
बर्ष: ७२ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार