स्याङ्जा - २ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
धनराज गुरुङ्ग
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी ३१४६६
पद्‍मा कुमारी अर्याल
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ५३, महिला
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२५८३९
टिक राज गुरुङ्ग
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
८११३
लालगोपाल अर्याल
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ७६, पुरुष
गठबन्धन:
८८४
गणेश प्रसाद पाण्डेय
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
२६
रिमीसरा गाहा राना
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ३८, महिला
गठबन्धन:
३३५
चोक वहादुर गुरुङ्
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
६५४
चिरन्जीवी पाण्डेय
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ७१, पुरुष
गठबन्धन:
१८
सागर ढकाल
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
१२९
ढाल प्रसाद पाण्डे
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
१९
डोलराज बि.क.
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
२०
नर बहादुर खड्काथोकी
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
१५४
पद्‍मा कुमारी अर्याल
स्याङ्जा , स्याङ्जा - २
बर्ष: ४८ , महिला
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३५१४२ मत
गोपाल मान श्रेष्ठ
स्याङ्जा , स्याङ्जा - २
बर्ष: ७० , पुरुष
गठबन्धन:
ईश्‍वर वहादुर राना
स्याङ्जा , स्याङ्जा - २
बर्ष: ४४ , पुरुष
गठबन्धन:
अर्जुन राना
स्याङ्जा , स्याङ्जा - २
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:
टीका राम रेग्मी
स्याङ्जा , स्याङ्जा - २
बर्ष: ४४ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार