रूपन्देही - ३ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बाल कृष्ण खाँण
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
३४०३६
जित बहादुर गुप्‍ता तेली
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
५७९६
दीपक बोहरा
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ७१, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी ३६७१७
प्रमोद कुमार राउत
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
३३१७
तुल्‍सी प्रसाद थारु
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
४७५१
सरु वि. क.
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ३४, महिला
गठबन्धन:
५६
प्रख्यात वन्जाडे
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
१३८४
मोजीब अलि मुसलमान
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
५५१
सरस्वती धोवी धवल
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ४३, महिला
गठबन्धन:
१४१
तेज कुमारी आले
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ४२, महिला
गठबन्धन:
२१९
राजिव शाही
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
१७
गुडिया पथरकट्ट
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ४५, महिला
गठबन्धन:
३४
देव राज न्‍यौपाने
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
१४
नबाब मुसलमान
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
१३
नारायण प्रसाद शर्मा
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
११
केशव विक्रम खडका
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
१०५६
इशरात अली फकीर
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
३२
घनश्याम भट्टराई
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
१०
जिव कान्त काफले
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
नरेश बहादुर क्षेत्री
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
२०
रमेश गैरे
रूपन्देही, रूपन्देही - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
१४
घनश्याम भुसाल
रूपन्देही , रूपन्देही - ३
बर्ष: ५६ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३२८६६ मत
दीपक बोहरा
रूपन्देही , रूपन्देही - ३
बर्ष: ६६ , पुरुष
गठबन्धन:
महेन्द्र यादव
रूपन्देही , रूपन्देही - ३
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:
सुर्य कुमार सारु मगर
रूपन्देही , रूपन्देही - ३
बर्ष: ५१ , पुरुष
गठबन्धन:
पार्थीवेन्द्र उपाध्‍याय
रूपन्देही , रूपन्देही - ३
बर्ष: ३६ , पुरुष
गठबन्धन:
वाचुन के सी
रूपन्देही , रूपन्देही - ३
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
४९० मत
आनन्द प्रसाद गुप्‍‍ता
रूपन्देही , रूपन्देही - ३
बर्ष: ६२ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
४५७ मत
ओम प्रकाश विश्‍वकर्मा
रूपन्देही , रूपन्देही - ३
बर्ष: ६६ , पुरुष
गठबन्धन:
नबाब मुसलमान
रूपन्देही , रूपन्देही - ३
बर्ष: ३५ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१५१ मत
किरण बि.क.
रूपन्देही , रूपन्देही - ३
बर्ष: २९ , पुरुष
गठबन्धन:
बिजय बहादुर यादव
रूपन्देही , रूपन्देही - ३
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:
विनोद गैरे
रूपन्देही , रूपन्देही - ३
बर्ष: ३१ , पुरुष
गठबन्धन:
खेम लाल कडेल
रूपन्देही , रूपन्देही - ३
बर्ष: ३६ , पुरुष
गठबन्धन:
युव राज घिमिरे
रूपन्देही , रूपन्देही - ३
बर्ष: ४३ , पुरुष
गठबन्धन:
वीरेन्द्र वहादुर थापा
रूपन्देही , रूपन्देही - ३
बर्ष: ३७ , पुरुष
गठबन्धन:
दुर्गा प्रसाद पाण्‍डे
रूपन्देही , रूपन्देही - ३
बर्ष: ६८ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार