कपिलवस्तु - ३ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
अभिषेक प्रताप शाह
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
१८९८२
मंगल प्रसाद गुप्‍ता
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ७७, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी २२६१९
दिपक बेल्वसे
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
१०४६
प्रकाश रजौरिया
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
१४०३०
नरसिहं चौधरी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
२२४५
ईश्वर दयाल मिश्र
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
१२५५७
यम नाथ उपाध्याय
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
१६९
केश बहादुर थापा
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ७९, पुरुष
गठबन्धन:
२२४
गीता शुक्‍ला
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ५८, महिला
गठबन्धन:
१३६
परमेश्‍वर दयाल मिश्र
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
४६
कृष्ण कुमार उपाध्याय
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१५
धर्म किशोर मुराउ मौर्य
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
गणेश कुमार जि सी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
मनी राम कोहार
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
५३
बिनोद कुमार कोरी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
११
बालाजी चौधरी कुर्मी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
२६
आरती रजौरिया भुसाल
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ३८, महिला
गठबन्धन:
२२
राम चन्द्र कोरी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
५६५
अभिषेक प्रताप शाह
कपिलबस्तु , कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ३५ , पुरुष
गठबन्धन:
नेपाली कांग्रेस
विजयी २०००१ मत
मंगल प्रसाद गुप्‍ता
कपिलबस्तु , कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ७२ , पुरुष
गठबन्धन:
ईश्वर दयाल मिश्र
कपिलबस्तु , कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ५१ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
१४३३० मत
इलियास मुसलमान
कपिलबस्तु , कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ६५ , पुरुष
गठबन्धन:
अनिल कुमार गुप्‍ता
कपिलबस्तु , कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ५२ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१४० मत
अब्दुल मोबिन मुसलमान
कपिलबस्तु , कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ३५ , पुरुष
गठबन्धन:
अनुराग मणि त्रिपाठी
कपिलबस्तु , कपिलवस्तु - ३
बर्ष: २६ , पुरुष
गठबन्धन:
आजाद अहमद खाँ
कपिलबस्तु , कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
आज्ञाराम कोरी
कपिलबस्तु , कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ३९ , पुरुष
गठबन्धन:
साधना चौधरी
कपिलबस्तु , कपिलवस्तु - ३
बर्ष: २८ , महिला
गठबन्धन:
रामरुप बढई
कपिलबस्तु , कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ३७ , पुरुष
गठबन्धन:
अब्दुल हकिक मुसलमान
कपिलबस्तु , कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ४९ , पुरुष
गठबन्धन:
राम केवल यादव
कपिलबस्तु , कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ३६ , पुरुष
गठबन्धन:
यारीफ अली खाँ
कपिलबस्तु , कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ३२ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार