डोटी - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
गौरी कुमारी ओली
डोटी, डोटी - १
बर्ष: ४९, महिला
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२३००४
प्रेम वहादुर आले
डोटी, डोटी - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी २७२१०
केशव वलायर
डोटी, डोटी - १
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
७७४
अंक बहादुर खड्का
डोटी, डोटी - १
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
८०२
राज प्रशाद जोशी
डोटी, डोटी - १
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
१०४
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
६६८९
प्रेम वहादुर आले
डोटी , डोटी - १
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३२५१० मत
विर बहादुर बलायर
डोटी , डोटी - १
बर्ष: ५२ , पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५५ , पुरुष
गठबन्धन:
पुस्कर कुँवर
डोटी , डोटी - १
बर्ष: ३३ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार