मोरङ - ३ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
शुनिल कुमार शर्मा
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी ४८६१३
भानु भक्त ढकाल
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२५८९७
विकास उप्रेती
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
२६२६
रेखा थापा
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ४१, महिला
गठबन्धन:
१०९९८
भुवन राइ
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
१८
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
४६
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
३२६
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
२३४
बर्ष: ४०, महिला
गठबन्धन:
४५३
बिकेन्द्र राई
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
१५२०
नारायण शर्मा
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
२१
कमल लिम्बु
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
३८
दिनेश चापागाई
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
३७
जय राज संयोग
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
३८८
कृष्‍ण राई
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ७५, पुरुष
गठबन्धन:
११०
पंकज कुमार भगत
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
७४
इन्दिरा थापा
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ४०, महिला
गठबन्धन:
६१
कमल राजवंशी
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
प्रकाश भट्टराई
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
शिव कुमार पौडेल
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
२५
अरविन शाह
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१०
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
६३
चन्द्र कला खत्रि
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ३३, महिला
गठबन्धन:
सुवास धिमाल
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
३१
हिमप्रसाद मिश्र
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
बावु राम सुवेदी
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
रेवत कुमार बस्नेत
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
सुरेश भण्डारी
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१०
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
जीब नाथ निरौला
मोरङ, मोरङ - ३
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
भानु भक्त ढकाल
मोरङ , मोरङ - ३
बर्ष: ५५ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ४२४१३ मत
शुनिल कुमार शर्मा
मोरङ , मोरङ - ३
बर्ष: ३९ , पुरुष
गठबन्धन:
भवि राज लिम्बु
मोरङ , मोरङ - ३
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
केदार धिमाल
मोरङ , मोरङ - ३
बर्ष: ३४ , पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:
सुरेश भण्डारी
मोरङ , मोरङ - ३
बर्ष: ३७ , पुरुष
गठबन्धन:
दीवाकर माझी
मोरङ , मोरङ - ३
बर्ष: २७ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार