कञ्चनपुर - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
तारा लामा तामाङ
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी २४८९२
बीना मगर
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ३८, महिला
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
१९३४६
देब राज जोशी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
१९०६
दिल्ली वहादुर शाही
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
३५३०
नन्द कुमार राना
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
८६५९
रामकिसन राना
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
२७८
नन्‍दा देवी जोशी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ५६, महिला
गठबन्धन:
९३
हरिना देवी भट्ट
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ५४, महिला
गठबन्धन:
६७
खेम सुवेदी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
५३०
जगत वहादुर सायर
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
६८९
बीना मगर
कञ्चनपुर , कञ्चनपुर - १
बर्ष: ३३ , महिला
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी ३८४६७ मत
दिवान सिंह बिष्‍ट
कञ्चनपुर , कञ्चनपुर - १
बर्ष: ५५ , पुरुष
गठबन्धन:
लक्ष्‍मी नारायण चौधरी
कञ्चनपुर , कञ्चनपुर - १
बर्ष: ४७ , पुरुष
गठबन्धन:
अमर सिह‌ विष्ट
कञ्चनपुर , कञ्चनपुर - १
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:
मकर बहादुर थापा
कञ्चनपुर , कञ्चनपुर - १
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
रुपा देवी बिष्‍ट
कञ्चनपुर , कञ्चनपुर - १
बर्ष: ४२ , महिला
गठबन्धन:
निरा देवी शाही
कञ्चनपुर , कञ्चनपुर - १
बर्ष: २५ , महिला
गठबन्धन:

चुनावी समाचार