बारा २ - उपनिर्वाचन का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
पुरुषोतम पौडेल
बारा, बारा २ - उपनिर्वाचन
बर्ष: , पुरुष
गठबन्धन:
१०२१६
रमेश खरेल
बारा, बारा २ - उपनिर्वाचन
बर्ष: , पुरुष
गठबन्धन:
२८२९
उपेन्द्र यादव
बारा, बारा २ - उपनिर्वाचन
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी २८४१५
शिवचन्द्र कुशवाह
बारा, बारा २ - उपनिर्वाचन
बर्ष: , पुरुष
गठबन्धन:
२३३३४

चुनावी समाचार