मोरङ - ५ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
१७४८६
प्रमोद कुमार मण्डल
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
२२८२
रेवत बहादुर थापा
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ७६, पुरुष
गठबन्धन:
२४७९
राज कुमार यादव
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
१७३९०
परमेश्वर मुर्मु
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
२३९५
फिरोज कुमार साह
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
७९४
मंगल ऋषिदेव
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
१०३
रमेश कुमार यादव
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
३१४
विधा भूषण प्रसाद
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
९६
मोहमद रेजा हुसैन
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
१९००
सन्जु शर्मा वडइ
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ४४, महिला
गठबन्धन:
४५
बर्ष: ६९, पुरुष
गठबन्धन:
४६
राम प्रसाद मुखिया
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ६९, पुरुष
गठबन्धन:
१९२
योगेन्द्र मण्डल
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी २१८२०
मनोज कुमार मण्डल
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
३०
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
८८
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी २२९४५ मत
अमृत कुमार अर्याल
मोरङ , मोरङ - ५
बर्ष: ५८ , पुरुष
गठबन्धन:
राज कुमार यादव
मोरङ , मोरङ - ५
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
अनिता कुमारी ढकाल
मोरङ , मोरङ - ५
बर्ष: ३९ , महिला
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१२२ मत

चुनावी समाचार