मोरङ - ६ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
डा. शेखर कोइराला
मोरङ, मोरङ - ६
बर्ष: ७२, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी ३५७३९
लाल बाबु पंण्डित
मोरङ, मोरङ - ६
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२१३९२
यादव कुमार प्रधान
मोरङ, मोरङ - ६
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
८५३१
गोपाल क्षेत्री
मोरङ, मोरङ - ६
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
८४८४
बुद्धि राम माझि
मोरङ, मोरङ - ६
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१२४५
बलराम खवास
मोरङ, मोरङ - ६
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
५०४
चिरञ्जिवि खतिवडा
मोरङ, मोरङ - ६
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
३७
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
३९८
प्रशान्त ठाकुर
मोरङ, मोरङ - ६
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
५२
दुखाराम माझी
मोरङ, मोरङ - ६
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
१०५
मोहन बहादुर राई
मोरङ, मोरङ - ६
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
४०
शुशिल खड्का
मोरङ, मोरङ - ६
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
३६
सरोज नेपाल
मोरङ, मोरङ - ६
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
८९५
लक्ष्मी थेवे
मोरङ, मोरङ - ६
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१९२
नारायण पासवान
मोरङ, मोरङ - ६
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
२४
लाल बाबु पंण्डित
मोरङ , मोरङ - ६
बर्ष: ५८ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३३९४१ मत
डा शेखर कोइराला
मोरङ , मोरङ - ६
बर्ष: ६७ , पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ६६ , पुरुष
गठबन्धन:
बीमला आर्याल
मोरङ , मोरङ - ६
बर्ष: ५३ , महिला
गठबन्धन:
दुखाराम माझी
मोरङ , मोरङ - ६
बर्ष: ५१ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार