सुनसरी - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
मुक्‍सामहाङ्ग सुब्‍बा
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
१३०८७
गोमा तामाङ
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ४८, महिला
गठबन्धन:
१६६०६
अशोककुमार राई
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
७८८४
अशोककुमार राई
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी १७०५९
फत्त बहादुर खडका
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
३०५
सरस्वती सुब्बा
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ६६, महिला
गठबन्धन:
७१५
प्रेम बहादुर श्रेष्ठ
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
२३०
मंगल सिंह लिम्बु
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
३४९
कृष्ण कुमार राई
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
तर्क बहादुर मगर
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
३८१८
मनोज कुमार मेयाङ्गबो
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
७८१२
जिवन कला राई
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ४०, महिला
गठबन्धन:
७६
कुमार कार्की
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
१८६४
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
५७
विजय कुमार राई
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
१३८
संजय कुमार राई
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
३६७
मातृका प्रसाद भट्टराई
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
१७६०
कुल बहादुर लिम्वु
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
२७५
करुणा राई
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ४४, महिला
गठबन्धन:
१७७
देवी बहादुर राई
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
२७८
जय कुमार राई
सुनसरी , सुनसरी - १
बर्ष: ४९ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ४४५२८ मत
अशोक कुमार राई
सुनसरी , सुनसरी - १
बर्ष: ६० , पुरुष
गठबन्धन:
कृष्ण मान लिम्वु(थेवे)
सुनसरी , सुनसरी - १
बर्ष: ७० , पुरुष
गठबन्धन:
पदम बहादुर राई
सुनसरी , सुनसरी - १
बर्ष: ४३ , पुरुष
गठबन्धन:
पुर्ण कला लिम्बु
सुनसरी , सुनसरी - १
बर्ष: ४८ , महिला
गठबन्धन:
रुपक कुमार श्रेष्‍ठ
सुनसरी , सुनसरी - १
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार