सुनसरी - ३ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
विजय कुमार गच्‍छदार
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
३५६००
भगवती चौधरी
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ५१, महिला
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी ४०७८८
कमल बाबु मैनाली
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
६४५३
कुलदीप चौधरी
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
१९०३
देव नारायण यादव सिपलिया
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
२१०
अम्वर वहादुर राउत
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
९०
यज्ञ बहादुर कटुवाल
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
९४४
साहाउद्धीन मिया
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
४०
राजो देवी रिषिदेव
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ४५, महिला
गठबन्धन:
२१४
रामेश्‍वर थापा
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
३८
किशोर कुमार विश्‍वास
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
३३६
कासनी थरुनि
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ५०, महिला
गठबन्धन:
११
फागु यादव
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
१४
गंगा कुमारी खरेल
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ४७, महिला
गठबन्धन:
३१
मुकेश प्रसाद ढकाल
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
६५
सज्जन ऋषिदेव
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
६५
सुधादेवी उराँवनी
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ४३, महिला
गठबन्धन:
कुमारी उराव
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ५४, महिला
गठबन्धन:
स्मित कार्की
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
११०
सुमनकुमारी चौधरी
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ३५, महिला
गठबन्धन:
१३
सहिमुद्धिन मिया
सुनसरी, सुनसरी - ३
बर्ष: ७१, पुरुष
गठबन्धन:
११९
विजय कुमार गच्‍छदार
सुनसरी , सुनसरी - ३
बर्ष: ६३ , पुरुष
गठबन्धन:
नेपाली कांग्रेस
विजयी ३८९७२ मत
भगवती चौधरी
सुनसरी , सुनसरी - ३
बर्ष: ४६ , महिला
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
३८६५१ मत
पदम कुमार अधिकारी
सुनसरी , सुनसरी - ३
बर्ष: ४७ , पुरुष
गठबन्धन:
मो. नसिरुदिन मिया
सुनसरी , सुनसरी - ३
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१०६३ मत
विशेश्वर यादव
सुनसरी , सुनसरी - ३
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
कृष्ण कुमार सन्यासी
सुनसरी , सुनसरी - ३
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
विमल कुमार पौड्याल
सुनसरी , सुनसरी - ३
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार