उदयपुर - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
डा. नारायण खड्का
उदयपुर, उदयपुर - १
बर्ष: ७३, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी ३१२७०
मन्जु कुमारी चौधरी
उदयपुर, उदयपुर - १
बर्ष: ४८, महिला
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२८८९१
उध्दब अधिकारी
उदयपुर, उदयपुर - १
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
३४४४
धुर्व कुमार राय माझी
उदयपुर, उदयपुर - १
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
३९१५
गोपाल राई
उदयपुर, उदयपुर - १
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
१९०६
खुसी लाल ठाकुर
उदयपुर, उदयपुर - १
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
१४६
कृत नारायण चौधरी
उदयपुर, उदयपुर - १
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
२०६
विष्‍णु वहादुर खत्री
उदयपुर, उदयपुर - १
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
४४
मुकेश सहनि
उदयपुर, उदयपुर - १
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
३८
गोकर्ण राई
उदयपुर, उदयपुर - १
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
१२०
राम प्रसाद चौलागाई
उदयपुर, उदयपुर - १
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
कम्पस बहादुर राई
उदयपुर, उदयपुर - १
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१३
ललकु चौधरी
उदयपुर, उदयपुर - १
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
६३
केशर बहादुर मगर
उदयपुर, उदयपुर - १
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
४४२
राम श्रेष्‍ठ चौधरी
उदयपुर, उदयपुर - १
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
१३८
हरिबहादुर बुढाथोकी
उदयपुर, उदयपुर - १
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१८२
डा. नारायण खड्का
उदयपुर , उदयपुर - १
बर्ष: ६८ , पुरुष
गठबन्धन:
नेपाली कांग्रेस
विजयी ३३१४२ मत
मन्जु कुमारी चौधरी
उदयपुर , उदयपुर - १
बर्ष: ४४ , महिला
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
३२५९४ मत
गोपाल राई
उदयपुर , उदयपुर - १
बर्ष: ३९ , पुरुष
गठबन्धन:
विश्व राज राई
उदयपुर , उदयपुर - १
बर्ष: ५३ , पुरुष
गठबन्धन:
कसिक कुमार राई
उदयपुर , उदयपुर - १
बर्ष: ३९ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार