सप्तरी - २ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बरुण कुमार झा
सप्तरी, सप्तरी - २
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
२८१
कैला मंसुरी (मियाँ)
सप्तरी, सप्तरी - २
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
२२२
उपेन्द्र यादव
सप्तरी, सप्तरी - २
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
१६९७९
चन्द्र कान्त राउत
सप्तरी, सप्तरी - २
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ३५०४२
जय प्रकाश ठाकुर
सप्तरी, सप्तरी - २
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
७३४७
देव नारायण यादव
सप्तरी, सप्तरी - २
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
१९२
चिरंजिबी लाल देव
सप्तरी, सप्तरी - २
बर्ष: ७३, पुरुष
गठबन्धन:
२३५
डम्वर नारायण साह तेली
सप्तरी, सप्तरी - २
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
१६९
प्रमिला देवी मण्डल
सप्तरी, सप्तरी - २
बर्ष: ५२, महिला
गठबन्धन:
३१
हजरत अलि
सप्तरी, सप्तरी - २
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
६१
विरेन्द्र कुमार मिश्र
सप्तरी, सप्तरी - २
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
२१
महेन्द्र प्रसाद देव
सप्तरी, सप्तरी - २
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
२७
चित्तनारायण यादव
सप्तरी, सप्तरी - २
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
७५
विनोद कुमार यादव
सप्तरी, सप्तरी - २
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
१२
चन्द्र कुमारी देव
सप्तरी, सप्तरी - २
बर्ष: ६४, महिला
गठबन्धन:
१५५
उपेन्द्र यादव
सप्तरी , सप्तरी - २
बर्ष: ५६ , पुरुष
गठबन्धन:
संघीय समाजवादी फोरम
विजयी २१६२० मत
उमेश कुमार यादव
सप्तरी , सप्तरी - २
बर्ष: ४७ , पुरुष
गठबन्धन:
जय प्रकाश ठाकुर
सप्तरी , सप्तरी - २
बर्ष: ६१ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
९४५९ मत
सकल देव सुतिहार
सप्तरी , सप्तरी - २
बर्ष: ५७ , पुरुष
गठबन्धन:
चन्देश्‍वर मण्डल
सप्तरी , सप्तरी - २
बर्ष: ५४ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१२३ मत
देशीनन्दन मंडल
सप्तरी , सप्तरी - २
बर्ष: ३७ , पुरुष
गठबन्धन:
जिवन कुमार मिश्र
सप्तरी , सप्तरी - २
बर्ष: ३० , पुरुष
गठबन्धन:
विकास कुमार तिवारी
सप्तरी , सप्तरी - २
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
विरेन्द्र कुमार मिश्र
सप्तरी , सप्तरी - २
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:
संजय कुमार यादव
सप्तरी , सप्तरी - २
बर्ष: ३० , पुरुष
गठबन्धन:
केदार देव
सप्तरी , सप्तरी - २
बर्ष: ५० , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार