ताराकान्त चौधरी नेकपा एमाले, सप्तरी - ३ पुरुष , ५७ बर्ष उम्मेदवारी : प्रतिनिधिसभा सदस्य

सप्तरी - ३ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
दिनेश कुमार यादव
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी २६१६६
ताराकान्त चौधरी
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२२३००
प्रमोद कुमार साह
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
४३९
गंगाराम ठाकुर
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
४३९
अनिश अंसारी
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
१५११४
लक्ष्मीकान्त मंडल
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
८७२
मखबुल मियाँ
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
१६३
नवीन मण्डल
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
२८५
सीताराम खंग
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
१२४
शिवेश्‍वर रजक
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
८७
महेन्द्र प्रसाद साह
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
३७
दिपेन्द्र कुमार साह
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
५८
सिताराम मण्डल
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
६९
श्रीकान्त राउत
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
३१
सुरेशकुमार यादव
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
३३
राम चन्द्र साह
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
४१८
रामवावु रजक
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
२९४
दिनेश कुमार यादव
सप्तरी , सप्तरी - ३
बर्ष: ५६ , पुरुष
गठबन्धन:
ताराकान्त चौधरी
सप्तरी , सप्तरी - ३
बर्ष: ५२ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
१११८८ मत
ताज महम्मद मंसुरी
सप्तरी , सप्तरी - ३
बर्ष: ५१ , पुरुष
गठबन्धन:
बिजय कुमार यादव
सप्तरी , सप्तरी - ३
बर्ष: २८ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार