राजेन्‍द्र पाख्रीन राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, सिराहा - २ पुरुष , ४६ बर्ष उम्मेदवारी : प्रतिनिधिसभा सदस्य

सिराहा - २ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
चित्रलेखा यादब
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५७, महिला
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
२३०२८
मुरलि मिझार
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
७२८
राज किशोर यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी २४१७८
बिनोद कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
१६९०२
राज कुमार पासमान
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
१५५
शिव शंकर यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
६९९
राजेन्‍द्र पाख्रीन
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
३२
शिला देवी राम
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४४, महिला
गठबन्धन:
४६
रास लाल सिंह
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
२०६
शिब राम यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
२१
कारी राम यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
१५
देव कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
३२
राम रिझन यादब
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
२८४
हरि नारायण नेपाल यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
४८
शिव राम यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
८७
परमेश्वर कामती
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
२२
दिलीप ठाकुर
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
१६
सुरेशकुमार कार्की
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
३१२
दिपक कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
१३
लक्ष्‍मण कुमार दास
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
राम प्रकाश महतो
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
६३९
शिव कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
१६३
संतोष कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
२३
आनन्द कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
५७
सुरेस चन्द्र दास
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ६१ , पुरुष
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी २०१४८ मत
शत्रुधन प्रसाद सिंह
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ४७ , पुरुष
गठबन्धन:
राम चन्द्र यादव
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
राम बहादुर यादव
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
महेश्वर यादव
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ३९ , पुरुष
गठबन्धन:
अधिक लाल यादव
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
राम चन्द्र पाल
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ५९ , पुरुष
गठबन्धन:
महेश कुमार अधिकारी
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
राम औतार पासमान
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:
पाण्डव कुमार मण्डल
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ४७ , पुरुष
गठबन्धन:
शुभ लाल लामा
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ४१ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार