धनुषा - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
मातृका प्रसाद यादव
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
२१४८३
धर्मेन्द्र कुमार राय
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
३६४
मनोज मल्ल ठकुरी
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
८२८३
दीपक कार्की
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी २७४३१
किशोरी साह कमल
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
१४६६७
लक्ष्मण महतो सुडी
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
७८
दामोदर चौहान
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
१४
अजय कुमार ठाकुर
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
३१७
लक्ष्‍मेसर साह
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
१४
जनार्दन मंडल
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
५५
जय नारायण यादव
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
३४
अशोक कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
९१
युगेश्वर यादव
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
भुपेन्द्र यादव
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
१५
महेश कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
९०
अशोक गोहितमान
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
३४
साधु यादव
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
१६
सुर्यनारायण जोशि
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१५
संजितकुमार साह
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
महेश लाल यादव
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
१२
विजय कुमार यादब
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
२४
धिरज प्रसाद न्यौपाने
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
मोहमद तैयब सेख
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
३७
राजदेव महतो
धनुषा, धनुषा - १
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
८४
मातृका प्रसाद यादव
धनुषा , धनुषा - १
बर्ष: ५९ , पुरुष
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी २६४१८ मत
दीपक कार्की
धनुषा , धनुषा - १
बर्ष: ५३ , पुरुष
गठबन्धन:
आनन्द प्रसाद ढुँगाना
धनुषा , धनुषा - १
बर्ष: ६७ , पुरुष
गठबन्धन:
मनोज मल्ल ठकुरी
धनुषा , धनुषा - १
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
३४९२ मत
प्रदिप साह तेली
धनुषा , धनुषा - १
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
२५१ मत
देव नारायण यादव
धनुषा , धनुषा - १
बर्ष: ६० , पुरुष
गठबन्धन:
देवनारायण महतो
धनुषा , धनुषा - १
बर्ष: ५७ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
२२२ मत
मेक बहादुर बलम्पाकी
धनुषा , धनुषा - १
बर्ष: ३१ , पुरुष
गठबन्धन:
परशुराम साह
धनुषा , धनुषा - १
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१२१ मत
सूर्य नारायण यादव
धनुषा , धनुषा - १
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
११२ मत
राम नाथ यादव
धनुषा , धनुषा - १
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:
देवेन्‍द्र कुमार यादव
धनुषा , धनुषा - १
बर्ष: ३६ , पुरुष
गठबन्धन:
सुर्य नारायण यादव
धनुषा , धनुषा - १
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
सिनोद मंण्‍डल
धनुषा , धनुषा - १
बर्ष: ३७ , पुरुष
गठबन्धन:
रामदेव यादव
धनुषा , धनुषा - १
बर्ष: ४४ , पुरुष
गठबन्धन:
अरुण कुमार यादव
धनुषा , धनुषा - १
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
लक्ष्मण यादव
धनुषा , धनुषा - १
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार