धनुषा - २ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
राम कृष्ण यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी २०११२
उमाशंकर अरगरिया
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१९९५५
राम चन्द्र झा
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
१३६०५
चनसेखर कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
२४६
राज कुमार अधिकारी
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
३६६
आनन्द यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ७३, पुरुष
गठबन्धन:
१२९०१
जय नारायण साह
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
९९९२
रुप नारायण मंडल, केवट
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
२५६
प्रदिप कुमार यादब
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
४२
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
३१
न्यास यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
५७
शिवा नन्द पाण्डे
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
१८
राजेश कुमार अमात
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
११
शैलेन्द्र कुमार सिंह
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
२३
राम एकवाल यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
२६
घुरन यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
२४
उमाशंकर अरगरिया
धनुषा , धनुषा - २
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:
संघीय समाजवादी फोरम
विजयी ३२०४४ मत
राम चन्द्र झा
धनुषा , धनुषा - २
बर्ष: ६३ , पुरुष
गठबन्धन:
राम कृष्ण यादव
धनुषा , धनुषा - २
बर्ष: ५५ , पुरुष
गठबन्धन:
किरण कुमार मण्डल
धनुषा , धनुषा - २
बर्ष: ३९ , पुरुष
गठबन्धन:
जित नारायण झा
धनुषा , धनुषा - २
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
२१६ मत
फुलेश्वर यादव
धनुषा , धनुषा - २
बर्ष: ७२ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
२०९ मत
मेथला राउत ग्वार
धनुषा , धनुषा - २
बर्ष: ५३ , पुरुष
गठबन्धन:
दिपेन्द्र मोरबैता
धनुषा , धनुषा - २
बर्ष: ३९ , पुरुष
गठबन्धन:
राम हृदय साह
धनुषा , धनुषा - २
बर्ष: ५५ , पुरुष
गठबन्धन:
रीता देवी ठाकुर
धनुषा , धनुषा - २
बर्ष: ४० , महिला
गठबन्धन:

चुनावी समाचार