धनुषा - ४ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
महेन्द्र यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
३२११२
रघुबीर महासेठ
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी ३२२३६
संजय कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
११२१
अनिरुद्ध यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
८३७
महाजन यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
५२१२
राम चन्द्र यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
८४
राजकुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
१४
महेश कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
राम अचल यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
अनिल कुमार चौधरी
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
३६
विजय कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
९५
श्रवण दास तत्मा
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
१४८
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
विजय कुमार साह सुडी
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
१२
कलम देव यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
२२
हरि किशोर यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
संजय कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
व्रहमदेव महतो
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
कृष्ण कुमार महतो
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
४३४३
प्रशुराम कुमार यादब
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
रामगुण यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
११
अरुण कुमार साह
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
३३
राम कृष्ण यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
दिपेश कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
३१
श्याम किसोर यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
१५
नवल यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
राजेश कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
२०४
रघुबीर महासेठ
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ५६ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी २२५३२ मत
महेन्द्र यादव
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ५५ , पुरुष
गठबन्धन:
महाजन यादव
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ६१ , पुरुष
गठबन्धन:
मनोज कुमार साह
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ४९ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१०१ मत
बर्ष: ५५ , पुरुष
गठबन्धन:
चन्द्र मोहन यादव
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
राम नन्दन यादव
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:
राम मनोरथ मंडल
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ३६ , पुरुष
गठबन्धन:
व्रम्‍हदेव यादव
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ५९ , पुरुष
गठबन्धन:
राजकुमार यादव
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:
राम कुमार महतो कोइरी
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ४१ , पुरुष
गठबन्धन:
सुरेश साह
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ४३ , पुरुष
गठबन्धन:
विनोद कुमार यादव
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ३७ , पुरुष
गठबन्धन:
संजिव कुमार साह कलवार
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ३९ , पुरुष
गठबन्धन:
राम पुकार महतो
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:
दिनेश कुमार यादव
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:
चन्द्रिकशोर साह
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ४९ , पुरुष
गठबन्धन:
सकल किशोर पंजीयार
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ३७ , पुरुष
गठबन्धन:
वकिल कुमार ठाकुर
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ३६ , पुरुष
गठबन्धन:
जिवछ रोशन
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ६१ , पुरुष
गठबन्धन:
सुनिल दास कथबनिया
धनुषा , धनुषा - ४
बर्ष: ३६ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार