महोत्तरी - २ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
राम परिक्षण यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
१०२५८
पवन कुमार झा
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
३६०
उमेश कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
५९७१
शरत सिंह भण्डारी
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी २५१९०
विजय कुमार सिंह
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
१११२०
प्रदिप कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
८१८
शिवचन्दर यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
२४२
अजय कुमार महतो
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
४५
राम पुकार साह
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
२८
राम विजय भंडारी
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
३१२
तारजन कुमार बैठा
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
११६
राजेश प्रसाद साह
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
६४
अजित कुमार साह
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
२२०
जवाहर कान्त साह
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
११५
सत्‍य नारायन साह
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
३५
मुरारी लाल चौधरी
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
३५
विश्‍वनाथ पासमान
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
३३७
किरण यादव
महोत्तरी , महोत्तरी - २
बर्ष: ५० , महिला
गठबन्धन:
कासिम नदाफ
महोत्तरी , महोत्तरी - २
बर्ष: ५० , पुरुष
गठबन्धन:
शिव सदा
महोत्तरी , महोत्तरी - २
बर्ष: ४४ , पुरुष
गठबन्धन:
प्रविण कुमार लाभ
महोत्तरी , महोत्तरी - २
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:
राम विनय यादव
महोत्तरी , महोत्तरी - २
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
राज किशोर यादव
महोत्तरी , महोत्तरी - २
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
सुनिल कुमार साह
महोत्तरी , महोत्तरी - २
बर्ष: २६ , पुरुष
गठबन्धन:
योगेन्द्र प्रसाद यादव
महोत्तरी , महोत्तरी - २
बर्ष: ५८ , पुरुष
गठबन्धन:
पशुपती चौधरी
महोत्तरी , महोत्तरी - २
बर्ष: ४३ , पुरुष
गठबन्धन:
रामरतन यादव
महोत्तरी , महोत्तरी - २
बर्ष: ५४ , पुरुष
गठबन्धन:
मुकेश कुमार कर्ण
महोत्तरी , महोत्तरी - २
बर्ष: ३४ , पुरुष
गठबन्धन:
बम शंकर प्रसाद सिंह
महोत्तरी , महोत्तरी - २
बर्ष: ४७ , पुरुष
गठबन्धन:
सोगारथ यादव
महोत्तरी , महोत्तरी - २
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार