रौतहट - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
अजय कुमार गुप्‍ता
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२६९२२
माधवकुमार नेपाल
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ६९, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी ३३५२२
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
१६३
राजेन्द्र प्रसाद साह
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
१४११
बैद्यनाथ प्रसाद चौधरी
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
१०३
सरोज कुमारी
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४२, महिला
गठबन्धन:
३५३
रंजित कुमार पटेल
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
३१८
अवधेश कुमार ठाकुर
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
१८१
राहुल कुमार मिश्र
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
४५४
अनिल कुमार लाल दास
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
२८
राम अधार महतो कोईरी
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
१७६
मोहम्मद जियाउल हक
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१८
चन्दन कुमार जयसवाल
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
३२
रेवन्त झा
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
३२
रामबलि कुमार यादव
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
२०
कोशिला देवी
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४६, महिला
गठबन्धन:
१७
सुबोधचन्द्र शाह
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
२५९
कृष्‍ण प्रसाद यादव
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ५० , पुरुष
गठबन्धन:
सत्य नारायण भगत बीन
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
बबन सिहं
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१६६९ मत
संगीता कुमारी
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ३० , महिला
गठबन्धन:
शैलेन्द्र सिंह
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ४३ , पुरुष
गठबन्धन:
राजनारायण साह
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:
अरविन्द राय यादव
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ४९ , पुरुष
गठबन्धन:
ऋषिकेश सिंह राजपुत
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ४४ , पुरुष
गठबन्धन:
रामनरेश राय यादव
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:
दिपेन्द्र कुमार झा
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ४४ , पुरुष
गठबन्धन:
विगु भगत महरा
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ५१ , पुरुष
गठबन्धन:
फेकु दास
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: २९ , पुरुष
गठबन्धन:
मनोज कुमार पाण्डेय
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ४१ , पुरुष
गठबन्धन:
रघुनाथ सहनी मलाह
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
देवेन्‍द्र झा
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
संजय कुमार यादव
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ४३ , पुरुष
गठबन्धन:
ब्रहमा नन्द झा
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ५८ , पुरुष
गठबन्धन:
हरिहर मुखिया बिन
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ६० , पुरुष
गठबन्धन:
रामाकान्त राय यादव
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ३३ , पुरुष
गठबन्धन:
बैधनाथ सहनी
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ३५ , पुरुष
गठबन्धन:
रामपुजन राय
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: २९ , पुरुष
गठबन्धन:
भुषण ठाकुर हजाम
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:
बैजु राय यादव
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ३२ , पुरुष
गठबन्धन:
लिला नाथ झा
रौतहट , रौतहट - १
बर्ष: ५८ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार