दिनेश प्रसाद शाह तेली नेपाल मजदुर किसान पार्टी, रौतहट - २ पुरुष , ५० बर्ष उम्मेदवारी : प्रतिनिधिसभा सदस्य

रौतहट - २ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
मो. फिरदोस अ‍ालम
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
२८२४८
शैलेन्द्र शाह
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२१२२
रामयस झा
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
१००४
दिनेश प्रसाद शाह तेली
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
७४
महिन्‍द्र साह तेली
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ७८, पुरुष
गठबन्धन:
१५२
पनी लाल साह
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
१२
शेख यार महमद
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
६०
किरण कुमार साह
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ३२८४२
शेख अब्दुल वोहिद
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
३०
शेख सोवएल
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
अरुण कुमार साह
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
५७
मो.रईस आलम
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
मोहम्मद आफताब आलम
रौतहट , रौतहट - २
बर्ष: ५५ , पुरुष
गठबन्धन:
नेपाली कांग्रेस
विजयी १८८३३ मत
किरण कुमार साह
रौतहट , रौतहट - २
बर्ष: ३९ , पुरुष
गठबन्धन:
मो. मुस्ताक अ‍ालम
रौतहट , रौतहट - २
बर्ष: ५१ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
१३८८३ मत
रामस्वरुप सिन्हा
रौतहट , रौतहट - २
बर्ष: ६५ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
३३६ मत
महम्द सजिम अंसारी
रौतहट , रौतहट - २
बर्ष: ३९ , पुरुष
गठबन्धन:
मो. रीजवान आलम
रौतहट , रौतहट - २
बर्ष: ३४ , पुरुष
गठबन्धन:
शेख सहुब
रौतहट , रौतहट - २
बर्ष: ६३ , पुरुष
गठबन्धन:
शेख हिजवुला
रौतहट , रौतहट - २
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
रामबाबु प्रसाद साह
रौतहट , रौतहट - २
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार