बारा - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
उमाकान्त चौधरी
बारा, बारा - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
३००५६
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी ३९९९५
गणेश धिमाल
बारा, बारा - १
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
३३१९
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
१७९२
मनोज कुमार यादव
बारा, बारा - १
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
१०६३
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
१३३
राकेश न्यौपाने
बारा, बारा - १
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
७३२
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
१७०
महेन्द्र चौधरी
बारा, बारा - १
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
८६
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
८९
चनकराज भट्टराई
बारा, बारा - १
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
२५
कृष्ण राज गिरी
बारा, बारा - १
बर्ष: ८१, पुरुष
गठबन्धन:
२४
शिव प्रसाद रिजाल
बारा, बारा - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
२९
अनिल कुमार गुप्‍ता
बारा, बारा - १
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
११३३
अनवर अंसारी
बारा, बारा - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
९०
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
३८
मोजहर हुसेन मन्सुर
बारा, बारा - १
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
५५
उमाकान्त चौधरी
बारा , बारा - १
बर्ष: ५१ , पुरुष
गठबन्धन:
नेपाली कांग्रेस
विजयी २४४५० मत
बर्ष: ५२ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
२२०३० मत
सन्नी लामा
बारा , बारा - १
बर्ष: ३४ , पुरुष
गठबन्धन:
हमिद मंसुरी
बारा , बारा - १
बर्ष: ४४ , पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ३५ , पुरुष
गठबन्धन:
शिव प्रसाद रिजाल
बारा , बारा - १
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
गणेश राज शिवाकोटी
बारा , बारा - १
बर्ष: ५१ , पुरुष
गठबन्धन:
गांन्धी दास तत्मा
बारा , बारा - १
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार