झापा - ३ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बर्ष: ७२, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
३७३८६
प्रकाश पाठक
झापा, झापा - ३
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
३४६१
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी ४०६६२
वीरबहादुर राई
झापा, झापा - ३
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
४६४
भोट लाल राजवंशी
झापा, झापा - ३
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
१९४
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
७०
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
३५
भक्ती प्रसाद पनेरु
झापा, झापा - ३
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
५१
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
३४७
गजेन्द्र लिम्बु
झापा, झापा - ३
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
६१
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
११३
चूडामणि अधिकारी
झापा, झापा - ३
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
३५
देवी रमण भट्टराई
झापा, झापा - ३
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
२६
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
६५०
प्रेम प्रसाद खनाल
झापा, झापा - ३
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
२९४
डम्बर बहादुर गिरी
झापा, झापा - ३
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
७३५
मनोरथ राजवंशी
झापा, झापा - ३
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
८२
ओम प्रकाश खरेल
झापा, झापा - ३
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
१०७
बर्ष: ५२ , पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ६८ , पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५० , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१९२ मत
सेकेन्द्र राजवँशी
झापा , झापा - ३
बर्ष: ६५ , पुरुष
गठबन्धन:
साजन सुब्वा
झापा , झापा - ३
बर्ष: २५ , पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५६ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार