गोरखा - २

जिल्ला : गोरखा जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी २६१०३
कविन्द्र बुर्लाकोटी
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ४२, पुरुष
१२६३९
अब्दुस सलाम मिया
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
७३९५
सुशिल पन्त
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ४६, पुरुष
१८१३
सोमबहादुर गरुङ
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ४०, पुरुष
११६४
गणेश देवकोटा
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ५२, पुरुष
६४८
नारायण बाबु आचार्य
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ५८, पुरुष
५२९
प्रकाश थापा
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ५६, पुरुष
२४६
टिका दत्त पोखरेल
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ९९, पुरुष
१३०
कुल बहादुर बस्नेत
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ५४, पुरुष
१०९
विनोद कुमार गुरुङ
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ४४, पुरुष
१०५
प्रलाद लामिछाने
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ४६, पुरुष
३१
डा. बाबुराम भट्टराई
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
नारायण काजी श्रेष्‍ठ
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
नवराज थापा
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
नारायण बहादुर अर्याल
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन: