स्याङ्जा - १

जिल्ला : स्याङ्जा जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
राजु थापा
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी ३१९९९
नारायण प्रसाद मरासिनी
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२८७४४
बोधराज रेग्मी
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ३२, पुरुष
६०६५
ख्याम वहादुर गुरुङ्ग
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ५०, पुरुष
६८४
निर्मल आले
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ३९, पुरुष
५७६
सोमबहादुर नेपाली
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ५५, पुरुष
१७५
लोक बहादुर दमै
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ७०, पुरुष
१२१
हरि नेपाल
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ४४, पुरुष
१०४
तिल कुमारी नेपाली
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ३०, महिला
५०
ईश्वरी प्रसाद पौडेल
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ५६, पुरुष
३३
ओम बहादुर थापा
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ६५, पुरुष
२६
प्रदीप कुमार पौडेल(क्षेत्री)
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ६७, पुरुष
१७
नारायण प्रसाद मरासिनी
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३९२२६ मत
राजु थापा
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
टिका राम पौडेल
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
वावु राम थापा
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
चण्डी प्रसाद पौडेल
स्याङ्जा, स्याङ्जा - १
बर्ष: ७२, पुरुष
गठबन्धन: