स्याङ्जा - २

जिल्ला : स्याङ्जा जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
धनराज गुरुङ्ग
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी ३१४६६
पद्‍मा कुमारी अर्याल
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ५३, महिला
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२५८३९
टिक राज गुरुङ्ग
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ५३, पुरुष
८११३
लालगोपाल अर्याल
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ७६, पुरुष
८८४
चोक वहादुर गुरुङ्
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ५७, पुरुष
६५४
रिमीसरा गाहा राना
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ३८, महिला
३३५
नर बहादुर खड्काथोकी
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ५३, पुरुष
१५४
सागर ढकाल
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ३६, पुरुष
१२९
गणेश प्रसाद पाण्डेय
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ५२, पुरुष
२६
डोलराज बि.क.
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ६५, पुरुष
२०
ढाल प्रसाद पाण्डे
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ५४, पुरुष
१९
चिरन्जीवी पाण्डेय
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ७१, पुरुष
१८
पद्‍मा कुमारी अर्याल
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ४८, महिला
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३५१४२ मत
गोपाल मान श्रेष्ठ
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
ईश्‍वर वहादुर राना
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
अर्जुन राना
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
टीका राम रेग्मी
स्याङ्जा, स्याङ्जा - २
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन: