पाल्पा - २

जिल्ला : पाल्पा जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
ठाकुर प्रसाद गैरे
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी २७८१७
सोमप्रसाद पाण्डेय
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
२३८५१
सोमप्रसाद गैरे
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: २९, पुरुष
५१८०
मन बहादुर दर्लामी
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ४८, पुरुष
१६०४
हुमबहादुर थापा मगर
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ६२, पुरुष
५१७
उपेन्द्र राज गहिरे
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ३३, पुरुष
५१३
खडानन्द गैरे
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ४५, पुरुष
२१५
देव बहादुर हिस्की
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ४५, पुरुष
११७
दुर्पता सोमै
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ५४, महिला
११२
तारा बहादुर खत्री
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ५९, पुरुष
१०२
जीव लाल सुवेदी
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ५०, पुरुष
९०
शिव सुन्दर धुख्वा
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ४६, पुरुष
३६
केशर वहादुर आले
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ३७, पुरुष
सोम प्रसाद पाण्डेय
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३४८९९ मत
हरि प्रसाद नेपाल
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
धन केशर सुर्यवंशी
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
कुम बहादुर घर्ति मगर
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
होमनाथ न्‍यौपाने
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ६९, पुरुष
गठबन्धन: