बाँके - १

जिल्ला : बाँके जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सुर्यप्रसाद ढकाल
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी २५०२६
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
१९६३२
सुरेशकुमार चौधरी
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ५३, पुरुष
११४६५
आनन्द बाबु काफ्ले
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ४२, पुरुष
१००७१
राम कुमार यादव
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ५६, पुरुष
२६९३
प्रदिप कुमार शाह
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ६०, पुरुष
९२५
राम चरण चौधरी
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ३९, पुरुष
३८८
नवीन कुमार शाही
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ४६, पुरुष
२५७
भक्त बहादुर थापा मगर
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ६६, पुरुष
१४२
कुन्ती शर्मा
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ३२, महिला
१३४
उब्जङ शाही
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ४९, पुरुष
७८
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी ३११७३ मत
माधव राम खत्री
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
लाल बहादुर शाह
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
कुशल अधिकारी
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
बुध बहादुर सुनार
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
सोनु गुरुङ्ग
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ३५, महिला
गठबन्धन: