बझाङ - १

जिल्ला : बझाङ जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
भानुभक्त जोशी
बझाङ, बझाङ - १
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी २८४१३
ऐन बहादुर महर
बझाङ, बझाङ - १
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२७४१२
रामचन्द्र राना
बझाङ, बझाङ - १
बर्ष: ६८, पुरुष
६३७
प्रेम राज जोशी
बझाङ, बझाङ - १
बर्ष: ३०, पुरुष
५२८
डम्मर बहादुर खड्का
बझाङ, बझाङ - १
बर्ष: ६४, पुरुष
२१२
राम बहादुर जाग्री
बझाङ, बझाङ - १
बर्ष: ४३, पुरुष
२०३
भैरव बहादुर सिंह
बझाङ, बझाङ - १
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३४६०२ मत
पृथ्वी बहादुर सिंह
बझाङ, बझाङ - १
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
भीम बहादुर थापा
बझाङ, बझाङ - १
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
मिन बहादुर सिंह
बझाङ, बझाङ - १
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
जोगी बहादुर कुवर
बझाङ, बझाङ - १
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन: